Okresní kolo přespolního běhu

Přespolní běh je v posledních letech na naší škole nejúspěšnější sport. Svědčí o tom loňská a předloňská účast v republikovém finále. Letos je v přespolním běhu vypsána kategorie VI.B ročníky 2000-2003 (sekunda-kvinta, 1.-3. ročníky čtyřletého gymnázia).

Okresního kolo mělo malou konkurenci a absolvovali jsme ho z povinnosti, abychom byli připuštěni do krajského finále. I přes snadný postup je vidět, že tým je schopný bojovat o nejvyšší příčky v krajské konkurenci. To nás čeká 5. 10. opět v Nové Pace. zobrazit celý text

Exkurze do Všestar

Dne 19. 9. žáci 1.A a 1.B (a o týden dříve 3.C a dějepisný seminář) spolu s dvoučlenným doprovodem učitelů dějepisu, paní M. Skřivánkové a pana M. Bažanta, navštívili Archeopark pravěku ve Všestarech.
Vyjeli jsme po hlavní přestávce od školní budovy autobusem. Po příjezdu do Všestar jsme již po svých zdolali krátkou cestu do archeoparku, kde se nás ujali průvodci, kteří nás doprovázeli po celou dobu průběhu exkurze. Celá přibližně dvouhodinová prohlídka areálu byla kromě poutavého vyprávění o pravěku doplněna krátkými filmy a asi 400 exponáty, např. sekerami, pazourky, bronzovými meči a přilbicemi, mincemi, hroby, důlními šachtami apod.
Nejzajímavější částí areálu byla zřejmě ta venkovní, kde jsme mohli zhlédnout konstrukce pravěkých staveb, modelové představení pohřebiště, studnu a dále také rondel.
Archeopark splnil svůj cíl, kterým je seznámit návštěvníky s životem v pravěku. Získané informace využijeme v hodinách dějepisu. Exkurze se nám všem velice líbila a již teď se těšíme na další.

Okresní kolo atletického čtyřboje

Čtyřboj je týmová soutěž pětičlenných družstev. Každý závodník absolvuje 4 disciplíny. Ty jsou obodovány a o výsledku rozhoduje celkový součet bodů družstva. Důležitá je atletická komplexnost závodníků. Naše škola vyslala do „boje“ chlapce ročníky 2001-03. Soupeřem jim byli žáci regionálních základních škol (celkem 5 týmů). Závodem prošli naši borci hladce a zvítězili téměř o 300 bodů před dalšími školami. Díky tomu budeme závodit na krajském kole v Týništi nad Orlicí.
Družstvo tvořili: Menčík, Sedláček, Janouch, Strnádek, Krabec.

Okresní kolo Corny atletického poháru SŠ

Tradičně první soutěží středoškoláků v novém školním roce je atletika. Okresní kolo pořádala naše škola 14. 9. 2017 na atletickém stadiónu v Jičíně. Družstvo dívek s přehledem zvítězilo před Gymnáziem Nová Paka.
Soutěž chlapců byla dramatičtější. O vítězi rozhodla až poslední disciplína – štafeta. Díky našim běžcům jsme vybojovali celkové vítězství před SPŠ Jičín o 52 bodů. Třetí skončilo Gymnázium Hořice (se ztrátou 1500 bodů na vítěze), čtvrté místo si odváží Gymnázium Nová Paka.
Slavíme dvojitý postup do krajského kola. Tady bude konkurence větší. Jakákoliv medaile by byla úspěchem. Navíc náš tým bude oslaben vlivem školního zájezdu o několik špičkových atletů.
Školu reprezentovali:
Vitvar, Sajdl, Nálevka, Nauš, Krček, Macoun, Urban, Krupka A., Zalaba, Sucharda, Kryl, Mandík, Soukup, Svoboda
Benešová, Půhoná, Hlavová, Menčíková, Tulková, Veigertová, Dubská, Zikmundová, Šádková, Rybová, Cyrany

Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků

Druhý týden v září proběhl v rámci primární prevence dvoudenní adaptační kurz pro studenty primy, 1.A a 1.B. Garantem byli třídní učitelé a školní preventista. Veškeré aktivity byly směřovány k formování atmosféry ve třídě, toleranci k druhým, nutnosti si pomáhat, umět pomoc žádat i přijímat a neposuzovat druhé podle vnějších, viditelných, nýbrž charakterových vlastností. Místem konání tohoto adaptačního kurzu byla chata Javorka v Peci pod Sněžkou.

Adaptační kurz třídy 1.A

Dne 11. 9. 2017 jsme se v ranních hodinách vydali spolu s pedagogickým doprovodem autobusem do Jánských Lázní, odkud jsme dále pokračovali pěšky přes Černou horu až na chatu Javorku, kde se konal dvoudenní adaptační kurz. Cesta byla poněkud dlouhá a vysilující, ale byli jsme rádi, že nám vyšlo navzdory špatným předpovědím poměrně pěkné počasí.

Celý adaptační kurz byl plný aktivit různého rázu, díky kterým jsme se lépe poznali. Po domluvě jsme si dokonce všichni uvařili společnou večeři, která se nám opravdu povedla. zobrazit celý text

Poznávací zájezd do Krkonoš

Hned na začátku školního roku ve dnech 7. a 8. září jsme se vydali téměř celá třída 4.A na třídní výlet do Krkonoš. Ve čtvrtek ráno jsme dojeli autobusem do Špindlerova Mlýna, odkud vedla naše 18 km dlouhá trasa přes Medvědín, Moravskou boudu, Špindlerovy boudy, kolem jezer v Polsku až na Luční boudu. Počasí nám bohužel nepřálo, takže jsme cestou mokli a náš plánovaný ranní výlet na východ slunce na Sněžku neměl moc dobré vyhlídky. Přesto se nás 11 o8dvážných společně s paní Hendrychovou a panem Bažantem na Sněžku vydalo. I přes všude přítomnou mlhu jsme si to užili a i slunce se nakonec ukázalo. Na Luční nás čekala odměna ve formě švédských stolů k snídani. Děkujeme učitelům za doprovod a za trpělivost.

Exkurze do Polska

Hned v prvním zářijovém týdnu si dvě třídy – kvinta a 3. A – zpříjemnily začátek nového školního roku poznávací exkurzí do Polska.
Ve středu 6. září zamířili studenti pod vedením Hany Zikmundové a Aleny Vackové nejprve do města Klodzko, kde si prohlédli centrum města. Navštívili i kostel, v němž se vdávala babička Boženy Němcové Magdalena Novotná, a také ten, kde je pohřben Arnošt z Pardubic. Tam se jim dostalo nečekaného uvítání a výkladu od kastelána, který mluvil velmi dobře česky.
Další cesta pak směřovala do poutního místa Vambeřice, kde se nachází známý klášter. Při procházce po církevních památkách v krajině bylo možné obdivovat jak barokní architekturu, tak krásný výhled do okolí.
Třetí zastávkou pak bylo – trochu už poprázdninově opuštěné – výchozí místo Karlov, z něhož se vystupuje na vrchol Velkého Sczielincze, česky Hejšoviny, v národním parku Gory stolowe. Bohužel se v tu chvíli rozpršelo, ale ani to nám nezabránilo v cestě na vrchol a krásném sestupu skalním městem.
I přes nepřízeň počasí v druhé části dne se výlet vydařil a studenti mohli poznat relativně blízkou, přesto ale opomíjenou, kulturně i přírodně zajímavou oblast.

Imatrikulace

V úterý 5. září proběhla již tradiční školní akce, zvaná imatrikulace. Všichni noví studenti  byli v aule gymnázia slavnostně přivítáni vedením školy a pedagogy. Zástupci maturantů pak provedli pasování všech “nováčků” na studenty.Akce proběhla za velkého zájmu rodičů.

Věříme, že 80 nových studentů (50 v 1.A a 1.B čtyřletého oboru a 30 v 1.C šestiletého oboru) pomůže v následujících letech udržet vysokou vzdělávací úroveň našeho gymnázia. zobrazit celý text

Sekunda obhájila!

Ani déšť, který donutil družstva školního turnaje tříd opustit venkovní hřiště a pokračovat v tělocvičně, nezastavil tažení volejbalistek sekundy za obhajobou loňského překvapivého vítězství. Děvčata, hrající pod hlavičkou JUVENTUSU TURÍN (stejně jako jejich spolužáci ve fotbalovém turnaji) ani jednou nezaváhaly a zaslouženě zvítězily.  K jejich triumfu významně přispěli  vydatně povzbuzující spolužáci (vyhlášeni jako nejlepší publikum), na které s kamennou tváří dohlížel ve slušivém obleku prezidenta klubu Filip Urbánek.

Na druhém místě skončily poražené finalistky z kvinty a třetí děvčata z 1. A. Pochvalu  za předvedené výkony zaslouží všechny týmy, velký dík patří Ivě Morávkové, Simoně Rybové (obě byly oporou svých družstev) a Danu Konečnému za rozhodování zápasů.