Výuka od 11.1. – 22.1.2021

Informujeme, že provoz školy v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá v distanční formě. Informace o programu, který pro vás připravují vyučující (úkoly, Meet…) najdete v aktualizovaném rozvrhu.

Budova školy je otevřena od 7.30 do 14.00 (pá 13.00). V tomto čase je možné navštívit školní knihovnu nebo sekretariát školy (např. potvrzení přihlášek na VŠ, katalogové listy).