Online den otevřených dveří – VSTUP

Vážení rodiče, milí žáci!
Rádi bychom pozvali všechny, kteří uvažují o studiu na naší škole na Den otevřených dveří Lepařova gymnázia Jičín. Ten se vzhledem k situaci bude konat on-line formou. Ve středu 27. ledna 2021 se každý, kdo má zájem o čtyřletý nebo šestiletý obor, může přihlásit v 16.00 hod. prostřednictvím aktivního odkazu na záložce Pro uchazeče – Den otevřených dveří
V programu se dozvíte informace o škole i kritéria přijímacího řízení. Samozřejmě bude i prostor pro vaše dotazy. Těšíme se na vás!

Vedení Lepařova gymnázia Jičín

Výuka od 11.1. – 22.1.2021

Informujeme, že provoz školy v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá v distanční formě. Informace o programu, který pro vás připravují vyučující (úkoly, Meet…) najdete v aktualizovaném rozvrhu.

Budova školy je otevřena od 7.30 do 14.00 (pá 13.00). V tomto čase je možné navštívit školní knihovnu nebo sekretariát školy (např. potvrzení přihlášek na VŠ, katalogové listy). 

Výuka leden 2021

Milí studenti, vážení rodiče!
Jak již informovala média, od 4. ledna bude výuka na všech středních školách  probíhat distanční formou. Minimálně první lednový týden jsou tedy všechny třídy doma. Informace o programu, který pro vás připravují vyučující (úkoly, Meet…) najdete v aktualizovaném rozvrhu.  
Užijte si konec kalendářního roku a přejme si, ať je ten následující lepší!

Škola je otevřena od 7.30 do 14.00 (pá 13.00). V tomto čase je možné navštívit školní knihovnu. zobrazit celý text

Předběžné informace – leden 2021

Milí studenti, vážení rodiče!=&0=&budou všechny třídy na distanční výuce opět doma u počítače . 

Informace najdete zde na webu školy, v IS Bakaláři a také v aktuálním rozvrhu.

Přejeme všem krásné Vánoce všem, domácí pohodu a hlavně pevné zdraví!
Vedení školy a pedagogové Lepařova gymnázia Jičín  zobrazit celý text

Návrat do lavic – PES (3. stupeň)

Vážení rodiče, milí studenti !

Vzhledem k přechodu na třetí stupeň protiepidemických opatření se postupně do školy vrací i další třídy. 
Prezenční výuka, tedy hodiny přímo ve třídě, se odehrávají v týdenních cyklech, pouze maturanti chodí od pondělí sedmého stále.
V týdnu 7. – 11. prosince se ve škole učí maturitní 4.A, 4.B a 6.C plus po delší době třídy 3.A, 3.B , 5.C, 1. A1.B, ostatní jsou na distanční výuce doma u počítače.
V týdnu 14. – 18. prosince se učí maturitní 4.A, 4.B6. C plus 2.A, 2.B, 3.C, 4.C a opět po týdnu se vrací i 1.C2.C. Ostatní jsou na distanční výuce doma u počítače.
Informace o každé třídě najdete v rozvrzích. Podrobnější informace o pravidlech výuky pošlou nově se vracejícím třídách třídní učitelé. 
Máme zabezpečeny všechny podmínky pro bezpečné vyučování. 
Těšíme se! zobrazit celý text

Návrat do lavic – Opatření PES v oblasti školství

Vážení rodiče, milí studenti!

Jak jste již zaznamenali, v rámci uvolňování restriktivních opatření se žáci a studenti budou postupně vracet do škol. Ve středu 25. listopadu zahajují svoji výuku studenti maturitních tříd 4.A, 4.B a 6.C. Od pondělí následujícího týdne, tedy od 30. listopadu budou ve škole i studenti primy a sekundy v tzv. rotační prezenční výuce (střídání celých tříd po týdnech). Ostatní třídy se zatím i nadále budou učit distančně, tedy s využitím on line hodin. Věříme, že i návrat dalších  tříd je v dohledu. Obecné principy návratu jednotlivých ročníků do škol najdete v ministerském manuálu, který je k nahlédnutí  i zde na webu našeho gymnázia. Provozní a hygienické podmínky máme nastaveny tak, abychom maximálně eliminovali jakákoli zdravotní rizika a všichni se ve škole cítili bezpečně. Na všechny se  už moc těšíme! zobrazit celý text

Třídní schůzky 12.11.

Třídní schůzky se konají 12. 11. 2020 od 15.30 on-line formou (Google Meet). Rodiče obdrží informaci o připojení od třídních učitelů přes informační systém Bakaláři.