Informace k začátku školního roku

  1. Testování

K testování na začátku školního roku použijeme antigenní testy.
Ve středu 1. září proběhne testování od 7.45 v kmenové učebně. Ve dnech 6. a 9. září se uskuteční testování od 7.30 v kmenové učebně. Testování bude probíhat tradičně tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, vyzvedne si testovací sadu v kanceláři školy.
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Tito žáci přijdou do školy na začátek výuky, první den v 8.00.
Informaci o termínu druhé dávky očkování nahlaste ihned třídnímu učiteli.
V případě, že se žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor (vyšší gymnázium), nebo roušku (nižší gymnázium) a to i v prostorách učeben. Tento žák dále: nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních žáků a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, přitom ale dodržuje rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru. Uvedená opatření budou v platnosti do 10. září.

Věřím, že všichni žáci, kteří nebudou očkovaní, se testování zúčastní. Stejná pravidla platí také pro zaměstnance školy. zobrazit celý text

Informativní schůzka pro žáky nových tříd 23. 6.

Informativní online schůzka pro nové žáky se koná 23. 6. 2021. Pro žáky šestiletého studia od 16.00 a od 16.45 pro žáky čtyřletého studia. 

Pro žáky šestiletého oboru vzdělávání Pro žáky čtyřletého oboru vzdělávání
   

Pro vstup na videokonferenci je nutné být přihlášený do svého Google účtu. Bez něj není účast v GoogleMeet možná. Při vstupu na videokonferenci vypněte mikrofon. Děkujeme.

Informace k provozu škol od 8. června 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:

Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud. zobrazit celý text

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 26. dubna 2021 bylo vydáno novelizované mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Toto mimořádným opatřením umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého vzdělávacího programu.

Žáci tříd 1.C a 2.C zahájí prezenční výuku od 10. května 2021, a to z důvodů konání přijímacích zkoušek ve dnech 5. – 7. května 2021.

Třídní schůzky (online)

Třídní schůzky se konají 15. 4. 2021 od 16.00 on-line formou (Google Meet). Rodiče obdrží informaci o připojení od třídních učitelů přes informační systém Bakaláři.