Imatrikulace

Vážení rodiče,

v úterý 12. září, proběhne v odpoledních hodinách již tradiční školní akce zvaná imatrikulace. Všichni noví studenti budou v aule gymnázia slavnostně přivítání vedením školy, pedagogy a předsedou Studentské rady. Akce začíná pro studenty třídy 1.C od 14.00 a pro studenty tříd 1.A a 1.B od 15.00.

Informativní schůzka pro žáky nových tříd

Vážení rodiče a žáci,

vedení Lepařova gymnázia Vás zve na informativní schůzku žáků budoucího prvního ročníku, která se koná v pondělí 12.června 2023 v 16.00 šestileté studium a v 17.00 čtyřleté studium.
Obsahem schůzky budou aktuální informace k organizaci výuky, rozdělení žáků do tříd, pomůckám, učebnicím a informačnímu systému školy. zobrazit celý text

Navýšení počtu přijatých žáků

Zřizovatel školy – Královéhradecký kraj rozhodl o navýšení počtu přijatých uchazečů do prvního ročníku čtyřletého oboru vzdělávání Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30, z celkového počtu 50 na počet 60.

Na základě toho budou osloveni nepřijatí uchazeči, kteří podali odvolání. A to postupně dle pořadí v přijímacím řízení, až do naplnění celkového počtu. Informace se netýká šestiletého oboru.