Výuka leden 2021

Milí studenti, vážení rodiče!
Jak již informovala média, od 4. ledna bude výuka na všech středních školách  probíhat distanční formou. Minimálně první lednový týden jsou tedy všechny třídy doma. Informace o programu, který pro vás připravují vyučující (úkoly, Meet…) najdete v aktualizovaném rozvrhu.  
Užijte si konec kalendářního roku a přejme si, ať je ten následující lepší!

Škola je otevřena od 7.30 do 14.00 (pá 13.00). V tomto čase je možné navštívit školní knihovnu.

Vedení Lepařova gymnázia