Vyhlášení výsledků Voleb do Školské rady Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30

Dne 14.11.2017 se uskutečnily volby dvou členů Školské rady, zastupující plnoleté žáky a zákonné zástupce neplnoletých žáků.

Odevzdáno bylo celkem 229 platných hlasovacích lístků. Do Školské rady byli zvoleni dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Výsledky voleb, pořadí kandidátů:

KOZEL Tomáš                      146

VITVAR Jiří                           115

KLEISTNEROVÁ Hana        98