Vyhlášení výsledků Voleb do Školské rady Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30

Dne 13.12.2017 se uskutečnily volby zástupců pedagogických pracovníků do Školské rady.
Oprávněných voličů: 30
Odevzdáno bylo celkem 24 platných hlasovacích lístků. Do Školské rady byli zvoleni dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Výsledky voleb, pořadí kandidátů:
BAŽANT Martin                  21
HENDRYCHOVÁ Hana     20