Úřední dny o hlavních prázdninách

Vždy středa od 9.00 – 12.00.