Úřední hodiny o hlavních prázdninách

Úřední dny o hlavních prázdninách : Vždy středa, 9.00 – 12.00.