Úřední dny o hlavních prázdninách

Vždy středa 9.00 – 12.00.