Úřední dny o hlavních prázdinách

7.7. čtvrtek 9.00 – 12.00
13.7 středa 9.00 – 12.00
20.7. středa 9.00 – 12.00
27.7. středa 9.00 – 12.00
3.8. středa 9.00 – 12.00
10.8. středa 9.00 – 12.00
17.8. středa 9.00 – 12.00
25.8. čtvrtek 9.00 – 12.00