Přípravná odpoledne k přijímacím zkouškám

Lepařovo gymnázium připravuje na měsíc březen přípravná odpoledne k přijímacím zkouškám.

Budou se konat online vždy ve středu od 15.00. Týden předem bude na webu školy k dispozici zadání vzorového testu pro sedmý i pro devátý ročník. Každý zájemce si může celý test vyplnit. V uvedený den pak bude pomocí přístupového linku na webu školy možné se přihlásit k videokonferenci pomocí služby Google Meet. Během odpoledne projde vyučující s uchazeči celý test, vysvětlí postupy a správné odpovědi, zodpoví případné dotazy a ukáže také další vzorové příklady úloh.

 Je určeno zdarma pro všechny zájemce, není třeba se předem nijak přihlašovat.

Program pro zájemce o šestiletý obor:

Středa 10. března: Český jazyk
Středa 17. března: Matematika
Středa 24. března: Český jazyk
Středa 31. března: Matematika

Program pro zájemce o čtyřletý obor:

Středa 10. března: Matematika
Středa 17. března: Český jazyk
Středa 24. března: Matematika
Středa 31. března: Český jazyk