Předběžné informace – leden 2021

Milí studenti, vážení rodiče!
Jak už víte, výuka před Vánoci končí již tento pátek. Následující dva týdny jsou vánoční prázdniny. Vyučování v lednu pak začíná v pondělí 4.1. 2021.
Jakou formou se bude vyučovat záleží na ministerských rozhodnutích.
Pokud bude první týden ledna PES na stupni 3, bude výuka  stejná jako před Vánoci. Ve škole se tedy budou učit maturanti 4.AB a 6.C a třídy, které jsou ve střídavém systému na řadě. Tedy 1.C, 1.AB, 3.AB a 5.C, ostatní se budou učit distančně.
Pokud bude PES na stupni 4, budou se učit jen maturanti podle opět zvláštního rozvrhu pondělí-středa-pátek, další dva dny budou mít semináře on line. Plus ve škole by měla být prima a sekunda. A pokud by nastal nejhorší scénář, tedy stupeň 5, budou všechny třídy na distanční výuce opět doma u počítače . 

Informace najdete zde na webu školy, v IS Bakaláři a také v aktuálním rozvrhu.

Přejeme všem krásné Vánoce všem, domácí pohodu a hlavně pevné zdraví!
Vedení školy a pedagogové Lepařova gymnázia Jičín