PŘ – Informace pro zákonné zástupce přijatých a nepřijatých uchazečů

Informace pro zákonné zástupce přijatých uchazečů:

Zákonní zástupci přijatých uchazečů mají od oznámení výsledků přijímacího řízení 10 pracovních dní na odevzdání zápisového lístku. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá.

V souvislosti s tím si dovolujeme požádat zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří jsou pro naši školu rozhodnuti, aby laskavě odevzdali zápisový lístek co nejdříve. Při osobním předání od nás následně získáte informace k výběru cizího jazyka a volitelného předmětu.

Zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří jsou rozhodnuti odevzdat zápisový lístek na jinou školu pak chceme požádat, aby nám toto své rozhodnutí laskavě sdělili a urychlil se tak proces odvolacího řízení, na jehož výsledek čekají mnozí nepřijatí uchazeči.


Informace pro zákonné zástupce nepřijatých uchazečů:

S ohledem na fakt, že mezi přijatými uchazeči je každoročně větší počet těch, kteří mají jako první volbu jinou střední školu a tedy jejich zákonní zástupci odevzdají zápisový lístek na druhou školu, dovolujeme si vám k výsledkům přijímacího řízení připojit tuto informaci:

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání lze podat řediteli školy nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole (tj. od převzetí doporučeného dopisu).           

Odvolání lze podat v pracovních dnech v kanceláři školy, kde jsou k dispozici formuláře odvolání.

K podání odvolání jinak využijte prosím formulář, který naleznete na webu naší školy.

Pokud ředitel školy odvolání vyhoví, vydá nové rozhodnutí o přijetí. Vydávání nového rozhodnutí se řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

V případech, že ředitel školy z kapacitních důvodů nemohl vyhovět odvolání, postupuje se odvolání s celým spisem uchazeče zřizovateli, Královéhradeckému kraji.