Návrat do lavic – Opatření PES v oblasti školství

Vážení rodiče, milí studenti!

Jak jste již zaznamenali, v rámci uvolňování restriktivních opatření se žáci a studenti budou postupně vracet do škol. Ve středu 25. listopadu zahajují svoji výuku studenti maturitních tříd 4.A, 4.B a 6.C. Od pondělí následujícího týdne, tedy od 30. listopadu budou ve škole i studenti primy a sekundy v tzv. rotační prezenční výuce (střídání celých tříd po týdnech). Ostatní třídy se zatím i nadále budou učit distančně, tedy s využitím on line hodin. Věříme, že i návrat dalších  tříd je v dohledu. Obecné principy návratu jednotlivých ročníků do škol najdete v ministerském manuálu, který je k nahlédnutí  i zde na webu našeho gymnázia. Provozní a hygienické podmínky máme nastaveny tak, abychom maximálně eliminovali jakákoli zdravotní rizika a všichni se ve škole cítili bezpečně. Na všechny se  už moc těšíme!

tabulka_FINAL-1

Opatření PES ke stažení.

Aktuální informace a doporučení MZd a MŠMT najdete na našich stránkách v sekci O škole – Opatření proti koronaviru.