Navýšení počtu přijatých žáků

Zřizovatel školy – Královéhradecký kraj rozhodl o navýšení počtu přijatých uchazečů do prvního ročníku čtyřletého oboru vzdělávání Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30, z celkového počtu 50 na počet 60.

Na základě toho budou osloveni nepřijatí uchazeči, kteří podali odvolání. A to postupně dle pořadí v přijímacím řízení, až do naplnění celkového počtu.
Informace se netýká šestiletého oboru.