Nařízení Krajské hygienické stanice

Vážení rodiče, milí studenti!

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice ve všech okresech Královéhradeckého kraje od pondělí 5. října 2020  pokračuje výuka standardním způsobem. Nedochází tedy k přechodu na distanční formu výuky. Jediná omezení se týkají způsobu výuky v hodinách hudební a tělesné výchovy. Celé  Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 1/2020  najdete zde na webu našeho gymnázia i ve vývěskách školy. 

Nařízení KHSHK 1-2020