Informace o opatřeních proti COVID-19

Vážení rodiče!

Vzhledem k aktuálně nepříznivému vývoji pandemie COVID 19 jsme ve škole zavedli v souladu s doporučeními MŠMT řadu nutných opatření. Ve všech třídách i při vstupu do školy, tělocvičny, IT učebny a školního bufetu je připravena dezinfekce rukou i dostatek jednorázových ubrousků.  Před ředitelnou jsou zdarma k dispozici jednorázové roušky. O dopoledních přestávkách probíhá průběžně úklid tříd i toalet, během vyučovacích hodin pedagogové zajišťují větrání. V případě, že se vaše dítě ráno necítí dobře, do školy ho raději neposílejte. Ve školním řádu byl pozastaven požadavek na minimálně 80% docházky v předmětu i požadovaný minimální počet známek. Mimoškolní akce se mohou konat pouze pro malou skupinu žáků, maximálně jednu třídu. Jsme připraveni i na řešení krizových situaci. Děláme vše pro to, aby výuka pokud možno celý školní rok probíhala v maximální míře ve škole. Rozhodně zajistíme kvalitní přípravu maturantů k maturitním zkouškám i přijímacím zkouškám na VŠ.  Na prvním místě je ale zdraví vašich dětí. Pokud by z rozhodnutí hygienické stanice byla omezena přítomnost žáků nebo učitelů ve škole, jsme připraveni k okamžitému přechodu na on line výuku. 

Věříme, že ve spolupráci se studenty i s vámi současnou situaci zvládneme! 

Aktuální informace a doporučení MZd a MŠMT najdete na našich stránkách v sekci O škole – Opatření proti koronaviru.