Informace pro studenty nematuritních ročníků

 

V tomto týdnu došlo ze strany MŠMT k upřesnění plánu na zbytek tohoto školního roku 2020/21. Na jeho základě jsme předběžně stanovili následující program pro Vás studenty LG na další období.

1) Do konce školního roku bude probíhat pouze distanční výuka, nově od pondělí 20.4. na platformě Google Classroom a Google Meet​. Během tohoto víkendu obdržíte na svůj email tzv. “pozvánku”. Vyučovací proces by se tak měl stát pro vás přehlednějším a srozumitelnějším. Kdo pozvánku neobdrží, kontaktujte svého třídního učitele.
2) V období měsíce června pak pravděpodobně bude možná realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách přímo ve škole. O těchto aktivitách budete včas informováni.
3) V závěru školního roku proběhne klasifikace ve všech předmětech formou známek.

V závěru chceme Vám všem poděkovat za dosavadní práci při této pro nás všechny nové formě studia na naší škole. Jsme rádi, že si zodpovědně plníte své studijní povinnosti.

Ředitelství LG