Informace pro studenty maturitních ročníků

V tomto týdnu došlo ze strany MŠMT k upřesnění plánu závěru školního roku a maturit. Na jeho základě jsme předběžně stanovili následující program na další období.
1) Do 11.5. bude probíhat distanční výuka maturitních předmětů na platformě Google Classroom​ a Google Meet.
2) Od 11.5. do 22.5. bude probíhat prezenční výuka ve škole za podmínek připravených MŠMT (zatím nejsou přesně známy – např. počet studentů ve skupině). Předpokládáme, že v tomto období bude zvláštní rozvrh pro méně početné skupiny stu​dentů, vyučovat se budou pouze maturitní předměty, tzn. Čj, cizí jazyk, M a semináře. Budou probíhat i konzultace. O konkrétním rozvrhu budete předem informováni.
3) V týdnu 25.-29.5. dojde k uzavření klasifikace ze všech předmětů a bude vydáno vysvědčení za 4.roč..
4) V týdnu od 1.6. budou probíhat pravděpodobně maturitní didaktické testy​ z Čj, Aj, Nj a M.
5) Ústní maturitní zkouška by pak měla začít, pokud všechno​ dobře půjde, v pondělí 15.6. a bude trvat zhruba 2 týdny. Rozpis pro jednotlivé maturitní třídy bude připraven až po stanovení hygienických podmínek maturit.

Ředitelství LG