INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 26. dubna 2021 bylo vydáno novelizované mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Toto mimořádným opatřením umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého vzdělávacího programu.

Žáci tříd 1.C a 2.C zahájí prezenční výuku od 10. května 2021, a to z důvodů konání přijímacích zkoušek ve dnech 5. – 7. května 2021.