Informace k přijímacímu řízení

Všem uchazečům byly zaslány pozvánky na adresu, uvedenou na přihlášce.

 Součástí pozvánky je evidenční číslo uchazeče, pod kterým bude zařazen do naší výsledkové listiny.

Výsledky testů budou společností CERMAT zpřístupněny v pátek 27. dubna, následně budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webu a vývěsce školy.

Rovněž upozorňujeme na právo zákonného zástupce nahlédnout do spisu uchazeče před vydáním rozhodnutí, ve čtvrtek 26. 4. 2018 v čase 9.00 – 11.00.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání se dle platné legislativy nezasílá. Přijatí uchazeči mají za povinnost potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na uvedené škole odevzdáním zápisového lístku a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění na vývěsce a webu školy).

Nepřijatým uchazečům  bude rozhodnutí rozesíláno poštou. Od prokazatelného převzetí rozhodnutí má zákonný zástupce 3 pracovní dny pro případné podání odvolání proti rozhodnutí.

Dovolujeme si požádat všechny přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce o včasné odevzdání zápisového lístku. V případě, že jste se rozhodli pro jinou školu, dejte nám tuto informaci vědět včas a průkazným způsobem (osobně, písemně nebo mailem).Zápisové lístky můžete odevzdávat v kanceláři školy, v pracovních dnech do 15.30 hod., v  pátek do 14.00 hod. Děkujeme.

S případnými dalšími dotazy se obracejte na skola@gymjc.cz nebo telefon 493533005.