Exkurze do Vídně

Ve dnech 22. – 23. září se uskutečnila exkurze do Vídně, které se kromě třídy 4. C zúčastnili i další studenti ze tříd 4. A, 6. C, 1. B a 3. C, celkem tedy 46 zájemců.
Za krásného počasí jsme po krátké prohlídce Mikulova dorazili do Vídně, kde jsme se po ubytování v hotelu In Hernals (v blízkosti centra) vydali na procházku do zahrad Schönbrunnu, letní rezidence Habsburků. Po ní následovala podvečerní návštěva centra města, kterou někteří využili k prohlídce Muzea moderního umění, jiní k obchůzce po slavné ulici Mariahilfer Straβe.
Druhý den jsme po snídani zavítali do zimní rezidence Hofburgu, kde se nachází i klenotnice, španělská jezdecká škola či augustiniánský kostel, v němž jsou uložena srdce Habsburků. Po obhlídce katedrály sv. Štěpána a Mozartova domu Figaro – Haus, kde skladatel zkomponoval jednu ze svých nejslavnějších oper, jsme pokračovali po jedné z nejslavnějších ulic – Korutanské – kolem známé kavárny Demel, kde se zrodil dort Sachr, až ke Kapucínské hrobce, kam bylo uloženo celkem 138 zemřelých příslušníků rodu Habsburků.
Pak jsme se přesunuli k jednomu z domů architekta Hundertwassera a konečně do zábavního parku Prater, kde jsme naši návštěvu Vídně zakončili projížďkou na obřím kole i dalších atrakcích.
Celkově lze exkurzi do rakouského hlavního města hodnotit jako velmi vydařenou. Přispělo k tomu i mimořádně pěkné počasí a také velký zájem studentů poznat pamětihodnosti Vídně.

Blanka Urbancová a Hana Zikmundová
organizátorky exkurze

Studentské volby do krajského zastupitelstva

V druhé polovině září, dva týdny před oficiálními volbami do krajských zastupitelstev, se i naše škola zapojila do projektu “Studentské volby” organizace Člověk v tísni. Možnosti vybrat si z oficiálních kandidátů využila více jak třetina našich studentů a studentek.
Celorepublikové výsledky voleb, do kterých se zapojilo 254 středních škol (v Královéhradeckém kraji 12, z toho 6 gymnázií), jsou k dispozici na stránkách projektu https://www.jsns.cz/cz/article/162/Vysledky_studentskych_voleb.html.

Návštěva krajského soudu

Více než šedesát studentů 3.A, 5.C a společenskovědního semináře se 20. září vydalo do Hradce Králové. Cílem jejich cesty bylo soudní líčení ve věci zločinu pokusu vraždy. V soudní síni se také chtěli přesvědčit, jestli vše, co se dověděli v hodinách práva, opravdu funguje i v praxi. V průběhu líčení však došlo k zásadní změně. Na základě výpovědi obžalovaného, svědků i soudních znalců v oboru psychologie a psychiatrie soud překvalifikoval skutkovou podstatu činu a rozhodoval o trestu za těžké ublížení na zdraví. Viník tak nakonec odcházel od soudu spokojen s podmíněným výkonem trestu na horní hranici sazby. Spokojeni byli i studenti, protože mohli nahlédnout do prostředí, kam se nedostanou každý den, a ti, kteří do budoucna uvažují o kariéře právníka, možná získali přesnější představu o této profesi.

Adaptační kurz 1.B

Dne 14. 9. 2016 jsme se my, 1.B, zúčastnili adaptačního kurzu. Dlouhým vyčerpávajícím výšlapem jsme se vydali na chatu Javorku ukrytou v Krkonoších. Stálo to za to, počasí se vydařilo. Provozovali jsme zde několik aktivit, zjistili jsme o sobě dost informací a celkově se spřátelili. Dokonce se projevila schopnost dohodnout se a společně jsme si uvařili večeři v podobě špaget s kečupem. Následovala návštěva suchých záchodů a poté “stezka odvahy”.
Kurz jsme zakončili krkolomným sestupem do Jánských Lázní, kde byl rozchod a poté nás autobus odvezl zpět do Jičína.

Za 1.B Viki Sirovátková zobrazit celý text

Adaptační kurz 1.A

Dne 13. 9. 2016 se naše třída 1.A účastnila adaptačního kurzu. Z Jánských Lázní jsme se zdrcujícím výšlapem dostali na Černou horu, odkud jsme došli na chalupu Javorka. Stálo nám to za to, počasí se vydařilo. Když jsme dorazili na chalupu, začalo vybalování toho mála co jsme si nesli v našich báglech na zádech. Poté následovala večeře, při které si náš jeden nejmenovaný spolužák večeři připálil i když, jak sám tvrdil připálená určitě nebyla. 😀 Po večeři následovalo pár aktivit, které měli dopomoci k tomu, aby se naše třída lépe poznala.
Kurz jsme zakončili sestupem do Černého dolu, kde pro nás přijel autobus plný studentů z 1.B, kteří se s námi měnili a my jeli zpět do Jičína.
Za 1.A Klára Svobodová

Mezinárodní setkání mládeže v Königsee

Město Jičín se podílí na projektu Mezinárodního setkání mládeže partnerských měst. Tento projekt začal v roce 2009 v německém Erbachu, a to v rámci cyklu mezinárodních setkání. Letos projekt pokračoval 22. – 29. srpna v Německu v Königsee.
Na setkání do Königsee se sjelo přibližně 60 zahraničních účastníků, studentů ve věku 16 až 18 let, včetně jejich pedagogického doprovodu. Z České republiky přijeli studenti z jičínského Lepařova gymnázia, Masarykovy obchodní akademie a Střední průmyslové školy. Pro účastníky letošního setkání byl připraven bohatý týdenní program. Na začátku proběhl seznamovací večer, kde se studenti z jednotlivých zemí vzájemně představili. V následujících dnech jsme poznávali důležité stavby, historii, tradice a zvyky města, navštívili jsme také památná místa Buchenwaldu. Dále jsme se podíleli na různých sportovních soutěžích, někteří z nás například na 36. ročníku königseeského běhu. Během pobytu jsme se zejména účastnili workshopu na téma porušování lidských práv a současné situace v EU. Po oficiálním programu následoval tradiční mezinárodní kuchařský večer, který probíhal v místním gymnáziu, kdy každá země vlastnoručně připravila a představila krajové speciality. V neděli se pak konalo oficiální ukončení programu, kde studenti ve smíšených skupinkách předvedli, co si připravili na témata, která se během celého pobytu probírala. K celé akci se poté vyjádřili jednotliví zástupci partnerských měst a také mladí, kteří si setkání opravdu užili a vytvořili si nová přátelství.
Mezinárodní setkání mládeže v Německu přispělo k prohlubování spolupráce mezi partnerskými městy a odbourání různých bariér mezi jednotlivými národy. Hlavním cílem tohoto projektu je tedy podpořit spolupráci se zahraničními městy, navázat nové vazby a posílit stávající kontakty mezi domácími občany a účastníky ze zahraničí a také rozvíjet pocit sounáležitosti k Evropě. Další setkání mládeže by se mělo pořádat v roce 2017 v portugalském Ansiao a zakončení desetiletého cyklu setkávání by mělo být opět v německém Erbachu v roce 2019. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie, programu Evropa pro občany. Návštěva krajského soudu
Více než šedesát studentů 3.A, 5.C a společenskovědního semináře se 20. září vydalo do Hradce Králové. Cílem jejich cesty bylo soudní líčení ve věci zločinu pokusu vraždy. V soudní síni se také chtěli přesvědčit, jestli vše, co se dověděli v hodinách práva, opravdu funguje i v praxi. V průběhu líčení však došlo k zásadní změně. Na základě výpovědi obžalovaného, svědků i soudních znalců v oboru psychologie a psychiatrie soud překvalifikoval skutkovou podstatu činu a rozhodoval o trestu za těžké ublížení na zdraví. Viník tak nakonec odcházel od soudu spokojen s podmíněným výkonem trestu na horní hranici sazby. Spokojeni byli i studenti, protože mohli nahlédnout do prostředí, kam se nedostanou každý den, a ti, kteří do budoucna uvažují o kariéře právníka, možná získali přesnější představu o této profesi.