Média a dezinformace

Ve čtvrtek 20. února se na naší škole konala beseda s názvem „Média a dezinformace“. Navštívil nás pan Pavel Šafr, novinář a dlouholetý šéfredaktor novinových a časopiseckých titulů. Spolu s ním přijela i jeho kolegyně Johana Hovorková. Mluvili o vývoji médií a o nutnosti ověřovat si přečtené informace, zvláště v dnešní době internetu a informací z mnoha různých zdrojů. Bylo uvedeno několik příkladů mediálních článků, třeba aféra fotbalisty Ronalda nebo epidemie koronaviru, mluvili jsme o způsobech bulvárních médií a na závěr nám byly obsáhle zodpovězeny naše dotazy.  Beseda se nám líbila a děkujeme panu Šafrovi za poutavé povídání.