Facebook školy

Pár fotek z epického zájezdu do Anglie. See MoreSee Less

Zítra nás čeká první ze série besed s našimi úspěšnými absolventy. Tentokrát určena pro všechny třeťáky a třeťačky. A na koho se můžete těšit? Pozvání přijali ing. Pavel Boček, doc. Olga Hasprová a Teresie Schliková.

Ing. Pavel Boček
V letech 1964-1967 studoval na zdejším gymnáziu a dále pokračoval ve studiu na Technické univerzitě v Liberci. Od roku 2003 působí ve společnosti Denso Airs Systems Liberec. Mimo jiné je ing. Boček jedním z poradců Evropské banky pro obnovu a rozvoj, jejíž cílem je pomoci zemím střední a východní Evropy při budování tržního hospodářství a demokratického prostředí.

Doc. dr. ing. Olga Hasprová
Je absolventkou našeho gymnázia z roku 1965. O sedm let později absolvovala Národohospodářskou fakultu VŠE Praha. Od roku 1979 působí na fakultách ekonomického zaměření Technické univerzity v Liberci. Dokladem jejího dlouholetého působení je celá řada bakalářských a magisterských diplomových prací, které vznikly pod jejím odborným vedením. Odborně se zabývá zejména účetnictvím a finanční analýzou. V letech 2005-2012 byla děkankou Hospodářské fakulty TU v Liberci.

Teresie Schliková
Po absolvování našeho gymnázia paní Schliková studovala jeden rok na Mat-Fyzu a jeden rok Mechanizaci a automatizaci řídících prací. V letech 1969-1975 žila v Curychu, kde vystudovala překladatelskou školu v kombinaci čeština-ruština-němčina. V roce 1994 se přestěhovala do Mnichova, kde se začala naplno věnovat kineziologii. Počínaje rokem 2005 pečuje o rodinný majetek zde na Jičínsku.
See MoreSee Less

V pondělí v 10.15 hod (velká přestávka) se v učebně M1 (1. patro) uskuteční letošní první schůzka Studentské rady. Budeme rádi, když se zapojí i zástupci prvních ročníků a primy. 🙂 See MoreSee Less

Lepařovo gymnázium Jičín přidal(a) 37 nových fotek. See MoreSee Less

Vážení studenti, rodiče a přátelé školy.
Jen několik hodin nás dělí od začátku nového školního roku. Dovolte mi, abych všem jménem oficiální facebookové stránky LG popřál ve školním roce 2017-2018 mnoho úspěchů. Pro některé to bude rok první, někteří již patří mezi mazáky. Pevně věříme, že se nováčci i starší studenti na naší škole budou cítit pohodově a budou ji navštěvovat s radostí. Našim absolventům přejeme mnoho úspěchů na další cestě jejich studiem. A maturanti? Držte se! 🙂
Mnoho štěstí všem,
předseda studentské rady LG
See MoreSee Less

Vítejte na stránkách nejstarší školy Královéhradeckého kraje,

historie naší školy sahá do roku 1624, kdy byla založena Albrechtem z Valdštejna. Školou prošly, nebo zde působily mnohé osobnosti – Bohuslav Balbín, František Ladislav Rieger, Antal Stašek, Josef Štefan Kubín, Jan Gebauer. Své jméno získala škola poprvé již v roce 1932 na počest svého bývalého ředitele Františka Lepaře, věhlasného filologa a osobnosti, která se zasloužila o výstavbu nové moderní budovy.
Dnes naše gymnázium nabízí čtyřleté i šestileté studium, pestrou nabídku volitelných předmětů a cizích jazyků a snad i pozitivní vzdělávací prostředí s řadou skutečně špičkových pedagogů. Prezentovat se můžeme určitě vynikající mírou úspěšnosti v přijímacím řízení na VŠ, sportovními úspěchy školních týmů (i na republikové úrovni) a pořádáním mnoha kulturních akcí. Spolupracujeme se školami několika zemí.


Spolupracujeme:

Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Školící a zkouškové centrum Cambridge


 

Spádová škola CERMAT, zajišťující pro celý bývalý okres Jičín realizaci společné části státních maturitních zkoušek podzimních termínů

Místní centrum „The Duke of Edinburgh’s International Award, Česká republika“

Projekty školy

podpořené z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
“ Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro studenty a pedagogy “
“ Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky „.
“ Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji „ reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0001
“ Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Zkvalitnění výuky s využitím ICT “